สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม    สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม   
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์
เกียรติประวัติ
บุคลากรในโรงเรียน
ค่าธรรมเนียนการศึกษา
คณะที่ปรึกษาของโรงเรียน
หลักสูตรดนตรีคีรีบูน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
แผนที่โรงเรียน
ผลงานนักเรียน
แผนผังโรงเรียน

ท่านพอใจในการทำเว็บไซต์หรือเปล่า
มากมากมาก
มากเฉยๆ
สุดยอดครับ
พอใช้นะจ๊ะ
ไม่มีเลยครับ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้98คน
ผู้ชมเมื่อวาน122คน
ผู้ชมเดือนนี้763คน
ผู้ชมเดือนก่อน4232คน
ผู้ชมทั้งสิ้น76164คน
 
คณะที่ปรึกษาของโรงเรียน

พระมหาจามร
นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค

การศึกษาทางสามัญ   ค.บ. (ครุศาสตรบันฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศษ.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

การศึกษาทางธรรม  นักธรรมชั้นเอก   เปรียญธรรม ๖ ประโยค

โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์
ถนนพหลโยธิน เลขที่ 3/920 ม.8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220