สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม    สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม   
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์
เกียรติประวัติ
บุคลากรในโรงเรียน
ค่าธรรมเนียนการศึกษา
คณะที่ปรึกษาของโรงเรียน
หลักสูตรดนตรีคีรีบูน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
แผนที่โรงเรียน
ผลงานนักเรียน
แผนผังโรงเรียน


ท่านพอใจในการทำเว็บไซต์หรือเปล่า
มากมากมาก
มากเฉยๆ
สุดยอดครับ
พอใช้นะจ๊ะ
ไม่มีเลยครับ
ดูผลโหวด
 
ผลงานนักเรียน
รางวัลแข่งขันเทควัลโด (มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)

      1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์     ถึงสาคร                  เหรียญเงิน

      2. เด็กชายธนทรัพย์       แซ่เตียว                  เหรียญเงิน

      3. เด็กหญิงสุกัญญา       ข้องนอก                เหรียญเงิน

      4. เด็กชายวิชยุตม์           ศิวิวงษ์          เหรียญทองแดง

      5. เด็กชายจักรพงศ์        ประชุมสุข      เหรียญทองแดง

      6. เด็กหญิงณัฐธิดา        เข็มสม            เหรียญทองแดง

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 ประกวดวาดภาพ  (พ่อหลวงรัชการที่ ๙)
( Maxvalu )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์
ถนนพหลโยธิน เลขที่ 3/920 ม.8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220