สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม    สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม   
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์
เกียรติประวัติ
บุคลากรในโรงเรียน
ค่าธรรมเนียนการศึกษา
คณะที่ปรึกษาของโรงเรียน
หลักสูตรดนตรีคีรีบูน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
แผนที่โรงเรียน
ผลงานนักเรียน
แผนผังโรงเรียน


ท่านพอใจในการทำเว็บไซต์หรือเปล่า
มากมากมาก
มากเฉยๆ
สุดยอดครับ
พอใช้นะจ๊ะ
ไม่มีเลยครับ
ดูผลโหวด
 
สัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียน

น.ว.ว.

รูปเด็กผมจุกถือแท่งเทียนซึ่งเทียนแสดงถึงแสงประทีปแห่งความรู้หมายถึง

เด็กน้ำความรู้นำทางในการดำรงชีวิตในสังคมอยู่ในกรอบอาร์ม ล้อมรอบตัวอักษร

โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์และที่อยู่ของโรงเรียน


สัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์


สีประจำโรงเรียน


สีชมพู 

ความนุ่มนวลอ่อนหวาน น่ารักสดใส 

สีชมพูเป็นสีที่มีพลังในการกระตุ้นความรู้สึกให้สดใส สดชื่น


 สีเทา 

ความสุขุม หนักแน่นดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัว

โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์
ถนนพหลโยธิน เลขที่ 3/920 ม.8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220